Предприемачество

Управление на бизнес риска

Добрите лидери не се страхуват да поемат рискове и да бъдат решителни в даден момент. Те успяват да държат всичко под контрол. Рискът е неразделна част от бизнеса, защото понякога се налага да се представят иновации с пазарна скорост. Всеки риск обаче трябва да бъде интелигентно премерен и да се управлява добре. Какво представлява бизнес […]