Предприемачество

Управление на бизнес риска

Добрите лидери не се страхуват да поемат рискове и да бъдат решителни в даден момент. Те успяват да държат всичко под контрол.

Рискът е неразделна част от бизнеса, защото понякога се налага да се представят иновации с пазарна скорост. Всеки риск обаче трябва да бъде интелигентно премерен и да се управлява добре.

Какво представлява бизнес рискът?

Бизнес рискът – това е вероятност от неблагоприятни промени в пазарните и икономическите условия, в които функционира предприятието. Тези промени се отразяват пряко или косвено върху основните икономически показатели като продажби, приходи, финансов резултат, паричен поток, възвръщаемост на капитала и др.

Бизнес рискът включва няколко компонента:

– микроикономически и политически риск;

– отраслов риск;

– пазарен риск;

– вътрешнофирмен риск;

– риск по отношение на факторните пазари.

Кои рискове могат да застрашат бизнеса?

В зависимост от основните компоненти на всеки бизнес риск, могат да се посочат следните по-конкретни рискове:

– Икономични рискове – включват увеличение цените на суровините, загуба на ключови пазари, навлизане на нови пазари, икономическа рецесия и др.

– Технологично прекъсване на бизнеса – отнася се до веригите за снабдяване и уязвимостта на производствените процеси.

– Използване на цифровите технологии като социални медии и облачни услуги.

– Пробиви в сигурността – т.нар. кибер рискове, като за последната година кибер инцидентите са били заплаха №1 за бизнеса.

– Природни бедствия – наводнения, свлачища, урагани, земетресения, екологични замърсявания и др. Тези бедствия са рискови особено за застрахователния бизнес.

– Политически сътресения.

– Промени в законите и регулациите.

– Недостиг на квалифицирана работна ръка.

– Пренасищане на пазара – основен риск за IT сектора.

Планирането на тези и други рискове е основното за управление на бизнес риска, въпреки че не може да се планира абсолютно всичко.

Как може да се управлява бизнес риска?

– Съставяне на бизнес план.

Този процес е важна стъпка за оценка и планирането на рисковете. Включва операции, финанси и маркетинг.

– Определяне на застрахователните нужди и получаване на покритие.

– Написване на план за управление на риска.

Този план изброява всички възможни рискове, стъпките, процедурите и начините за справяне на бизнеса с възникнал риск.

– Инвестиция в обучение на служителите.

– Актуализиране на плановете.

След реакцията при възникнал риск, трябва отново да се въведе официален план и процедура в случай, че същият риск се повтори.

Стратегията за управление на риска трябва да отговаря на желанието за растеж на фирмата. Управлението на риска е задължително да бъде част от цялостна програма за оценка на желанието за риск, да прилага принципи за управление на риска и накрая да обучава бизнеса, че осъзнаването на риска не е неуспех, а утвърждаване на приет процес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *