Новини от бизнеса слайдера

Плазмата при климатиците – най-ефективното филтриране на въздуха

С повишаване качеството на живот на хората в днешно време, който носи технологичният прогрес, се увеличава и замърсяването на въздуха. Все повечето вредни вещества, газове и изпарения, резултат от човешката дейност, водят до множество алергии и заболявания на дихателната система. Въздухът става все по-мръсен и хората го дишат не само на открито, но и в […]